Câu hỏi về Phần mềm kế toán MYOB

 

1. MYOB là phần mềm theo phiên bản Tiếng Việt hay phiên bản tiếng Anh hay là phiên bản đa ngôn ngữ?

MYOB không có phiên bản Việt Nam. HD Expertise phát triển các chương trình hỗ trợ MYOB để giải quyết các vấn đề liên quan đến hệ thống kế toán Việt Nam như: báo cáo tài chính, báo cáo thuế, các biểu mẫu,….

2. MYOB phát triển căn cứ vào tiêu chuẩn kế toán Việt Nam hay tiêu chuẩn kế toán quốc tế?

MYOB được dựa trên chuẩn mực kế toán Úc, nhưng nó có thể được sử dụng tại Việt Nam

3. Phần mềm kế toán MYOB sử dụng được cho những loại hình doanh nghiệp nào?

Phần mềm MYOB được thiết kế tổng quát với nhiều tính năng đa dạng nên sử dụng được cho nhiều loại hình doanh nghiệp bao gồm: thương mại, dịch vụ, xây dựng, sản xuất thuộc nhiều ngành nghề khác nhau.

4. Cách thực hiện các bút toán kết chuyển chi phí, doanh thu, lãi lỗ trong phần mềm kế toán MYOB?

Đối với các bút toán này, phần mềm sẽ tự động thực hiện kết chuyển, xuất ra bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

5. MYOB có nhập khẩu được bảng kê hóa đơn vào phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế(HTKK) của Tổng Cục thuế không? Quy trình thực hiện như thế nào?

Phần mềm hỗ trợ bằng cách xuất bảng kê hóa đơn thuế giá trị gia tăng mua vào/bán ra ra excel.
Nếu bạn cần kết xuất ra các báo cáo thuế Việt Nam, chúng tôi có thể phát triển các báo cáo này. Và tên gọi của phần mềm là "Vietnam Tax Report- MYOB Add- on Software"

6. Tôi có thể làm các báo cáo và chỉnh sửa nó như thế nào?

Có nhiều báo cáo giúp bạn theo dõi hoạt động doanh nghiệp. Nếu thiết lập mặc định của các báo cáo này không đáp ứng được nhu cầu của bạn, bạn có thể thiết kế các báo cáo tùy chỉnh với thông tin và hình thức mà bạn muốn, sau đó lưu các báo cáo tùy chỉnh để sử dụng lại khi cần thiết.

 

Bạn còn nhiều câu hỏi khác liên quan đến MYOB tại Việt Nam, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm chi tiết.